داشتن لباس رسمی سبک اجباریست (تی شرت، شلوار و کمربند)

زمان باقی مانده برای ثبت نام :